Fondo cabecera Concello de Lourenzá

Medio natural

A Administración Local, como administración próxima e receptiva a calquera demanda cidadá foi permeable á inquietude social sobre o medio natural, protagonizando accións que en moitos casos foron pioneiras no desenvolvemento de políticas ambientais, que se viron avaladas por reformas normativas recentes, como a recollida selectiva de residuos, os plans estratéxicos de actuación ambiental, e a utilización de materiais reciclados no funcionamento habitual das súas institucións.

Esta situación está favorecendo o desenvolvemento de políticas ambientais municipais, sustentadas en campañas como a impulsada pola Unión Europea e o Consello de Municipios e Rexións de Europa, denominada "Cidades Sostibles", que favorecen o desenvolvemento de iniciativas locais tendentes cara a unha maiores pautas de sustentabilidade, no contexto de desenvolvemento sostible que reclama a Comunidade Internacional como estratexia mundial para a conservación do noso planeta.

Numerosos estudos realizados, entre outros un recentemente elaborado pola UNESCO nas principais cidades europeas, sobre o grao de satisfacción que lle produce ao cidadán vivir na súa cidade, reflicten que o problema da protección do medio ambiente aparece como un das principais causas de preocupación xunto aos de tráfico, a inseguridade cidadá, o transporte, o custo da vida e os problemas do acceso á vivenda.

O Concello ten en conta estas demandas na xestión das súas accións ambientais, coa finalidade de promover un municipio ambientalmente sostible.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Lourenzá
Concello de Lourenzá
Plaza do Conde Santo s/n 00000 Lourenzá - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 121 006 / 982 121 552
E-mail: concello.lourenza@eidolocal.es